Velkommen til Sniffer Skadedyrsøk. 

Vi bruker hund til å finne veggedyr, rotter og mus.